วิทยาศาสตร์

  
 นายยุทธกานต์  นาคหมื่นไวย
หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์
 

นางฑิชา วรแสง
 ครูชำนาญการ
ความภาคภูมิใจของกลุ่มวิทยาศาสตร์
นักเรียนชนะการแข่งขันศิลปหัตถกรรม ครั้งที่ 61 ระดับเขตพื้นที่ฯ
เพื่อเป็นตัวแทน เข้าร่วมการแข่งขันระดับภาค ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม
ในวันที่ 27-29 ธันวาคม 2554   จำนวน 1 รายการ ดังนี้

 ที่  รายการ  ระดับชั้น  ชื่อนักเรียน  ครูผู้ฝึกสอน
1
 โครงงานวิทยาศาสตร์ สิ่งประดิษฐ์   ระดับ ม.1-3  ด.ญ.มุกนภา  วัดชัยภูมิ
 ด.ญ.มณีนุชราพร  มงคลพันธ์
 ด.ญ.จริยา  แยบยล
 นายยุทธกานต์ นาคหมื่นไวย


แหล่งเรียนรู้วิทยาศาสตร์ ครูยุทธกานต์  http://www.gingynw.com

ค่ายวิทยาศาสตร์นครราชสีมา 4-5 ส.ค. 54

 
ภาพกิจกรรมเข้าค่ายวิทยาศาสตร์
ณ ศูนย์วิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษานครราชสีมา
วันที่ 4-5 สิงหาคม 2554
นักเรียนชั้น ป.4 - ม.3 จำนวน 260 คน 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

สื่อการเรียนรู้จาก สหวิชาดอทคอม

สาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์
นำเสนอโดย : สุภัตรา สาขา
เมื่อวันที่ : 10 มี.ค. 2555 [เข้าชม : 33/0]

Entertainment
การสอนด้วยโครงงาน มี 4 ขั้นตอน คือ 1.ขั้นนำเสนอ 2. ขั้นวางแผน 3. ขั้นปฏิบัติ 4. ขั้นประเมินผล และการเรียนรู้จะประสบผลสำเร็จ

สาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์
นำเสนอโดย : นางปราณี หีบแก้ว
เมื่อวันที่ : 1 ก.พ. 2555 [เข้าชม : 616/1]

กาดำกลับขาว
เจ้านกแบล็คเบิร์ด (blackbird) ที่กลายเป็นสีขาวทั้งตัว

สาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์
นำเสนอโดย : นางมุกดาภรณ์ พนาสรรค์
เมื่อวันที่ : 1 ก.พ. 2555 [เข้าชม : 567/0]

วิธีบรรเทาอการไอ
วิธีบรรเทาอาการไอ แก้ได้ที่สาเหตุการไอ แก้โดยการใช้ยา และแก้โดยวิธีอื่นๆ


สาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์
นำเสนอโดย : นางมุกดาภรณ์ พนาสรรค์
เมื่อวันที่ : 22 ม.ค. 2555 [เข้าชม : 784/0]

เรื่องน่ารู้เกี่ยวกับพายุ
พายุหมุนเขตร้อนเป็นลมพายุที่พัดเวียนเข้าหาศูนย์กลางที่มี ความกดอากาศต่ำกว่าบริเวณรอบๆมากลมที่พัดเวียนนี้มีความเร็วสูงมากและมี กำลังแรงบางครั้งกำลังลมแรงสูงสุดรอบศูนย์กลางสูงถึง 200 km/h พายุหมุนเขตร้อนจะเกิดเฉพาะ มหาสมุทร ในเขตร้อนที่ทีอุณหภูมิผิวน้ำทะเลสูง

สาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์
นำเสนอโดย : นางมุกดาภรณ์ พนาสรรค์
เมื่อวันที่ : 22 ม.ค. 2555 [เข้าชม : 1158/2]

การพยากรณ์อากาศ
การพยากรณ์อากาศ หมายถึง การคาดหมายภาวะของลมฟ้าอากาศและปรากฏการณ์ทางธรรมชาติที่จะเกิดขึ้นล่วงหน้า

สาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์
นำเสนอโดย : ณัฐพงษ์ บุญปอง
เมื่อวันที่ : 18 ม.ค. 2555 [เข้าชม : 407/1]

โรคที่มากับฤดูหนาว ตอนที่ 4: โรคไข้สุกใส
เป็นอีกโรคหนึ่งที่พบได้บ่อยในช่วงหน้าหนาว


สาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์
นำเสนอโดย : ณัฐพงษ์ บุญปอง
เมื่อวันที่ : 18 ม.ค. 2555 [เข้าชม : 322/0]

ไข้หวัดหมูไอโอวา เชื้อหวัดสายพันธุ์ใหม่
แจ้งเตือนทั่วโลกให้ระวัง “ไข้หวัดหมูสายพันธุ์ใหม่” คือสายพันธุ์ S-OtrH3N2

สาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์
นำเสนอโดย : ณัฐพงษ์ บุญปอง
เมื่อวันที่ : 18 ม.ค. 2555 [เข้าชม : 852/0]

เมื่อนักเรียนหญิงถอดเสื้อผ้าโชว์..ผ่านเฟซบุ๊ก
สะท้อนถึงปัญหาของเด็กวัยรุ่นและปัญหาเครือข่ายสังคมออนไลน์ได้เป็นอย่างดี

สาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์
นำเสนอโดย : ณัฐพงษ์ บุญปอง
เมื่อวันที่ : 18 ม.ค. 2555 [เข้าชม : 448/0]

อันตรายจากการถูก "ตบบ้องหู"
ทางการแพทย์เรียกการบาดเจ็บของเยื่อแก้วหู


สาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์
นำเสนอโดย : นางปราณี หีบแก้ว
เมื่อวันที่ : 18 ธ.ค. 2554 [เข้าชม : 2052/2]

วิกฤติบรรยากาศโลก
สภาพอากาศมีความแปรปรวน ส่งผลกระทบต่อชั้นบรรยากาศ

สาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์
นำเสนอโดย : นางสาวรุจิดา สุขใส
เมื่อวันที่ : 10 ธ.ค. 2554 [เข้าชม : 1443/20]

จันทรุปราคาบนดวงจันทร์ของดาวพฤหัสบดีในวันที่ ๑๐ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๕๔
จันทรุปราคา (เรียกได้หลายอย่าง ตัวอย่างเช่น จันทรคาธ, จันทรคราส, ราหูอมจันทร์ หรือ กบกินเดือน) คือปรากฏการณ์ที่เกิดขึ้น เมื่อดวงอาทิตย์, โลก และดวงจันทร์ เคลื่อนที่มาอยู่ในแนวระดับเดียวกันพอดี หากเกิดขึ้นในช่วงพระจันทร์เต็มดวง เมื่อดวงจันทร์ผ่านเงาของโลก

สาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์
นำเสนอโดย : นางปราณี หีบแก้ว
เมื่อวันที่ : 18 พ.ย. 2554 [เข้าชม : 1194/1]

ฤดูกาลแห่งแม่คะนิ้ง
แม่คะนิ้ง คือผลึกน้ำแข็งที่เกิดขึ้นเนื่องจาก ไอน้ำในอากาศใกล้ผิวดินลดอุณหภูมิลงถึงอุณหภูมิจุดน้ำค้าง


สาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์
นำเสนอโดย : ณัฐพงษ์ บุญปอง
เมื่อวันที่ : 10 พ.ย. 2554 [เข้าชม : 980/0]

โรคข้อเสื่อม (Osteoarthritis)
เกิด จากความเสื่อมของร่างกายทำให้เกิดความไม่สมดุลในการสร้าง การทำลาย และการซ่อมแซมภายในข้อ

สาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์
นำเสนอโดย : นางปราณี หีบแก้ว
เมื่อวันที่ : 6 พ.ย. 2554 [เข้าชม : 1439/1]

ดอกไม้กับแมลง
ความสัมพันธ์ระหว่างสิ่งมีชีวิตต่างชนิดกัน

สาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์
นำเสนอโดย : นางปราณี หีบแก้ว
เมื่อวันที่ : 6 พ.ย. 2554 [เข้าชม : 1083/0]

ทำไมดอกไม้จึงบานในตอนกลางวัน
การตอบสนองของพืชแบบนาสติก (nastic movement)


สาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์
นำเสนอโดย : นางปราณี หีบแก้ว
เมื่อวันที่ : 28 ต.ค. 2554 [เข้าชม : 1187/0]

เรียนรู้เรื่อง น้ำ ..ในสภาวะน้ำท่วม
น้ำมีประโยชน์อนันต์ มีโทษมหันต์

สาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์
นำเสนอโดย : ครูเอก
เมื่อวันที่ : 27 ต.ค. 2554 [เข้าชม : 984/0]

การทำน้ำใช้ด้วยตนเองในสภาวะน้ำท่วม
วิธีง่าย ๆ ในการทำให้น้ำสะอาดเพื่อนำมาอุปโภค

สาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์
นำเสนอโดย : ยุพวรรณ ตรีรัตน์วิชชา
เมื่อวันที่ : 1 ต.ค. 2554 [เข้าชม : 2007/0]

เคล็ดลับบำรุงสมองให้จำแม่นขึ้น
เคล็ดลับในการบำรุงสมองที่ช่วยในส่วนของการจำรายละเอียด ต่างๆให้ดีขึ้น ด้วยการ กิน!! อาหารที่มีประโยชน์และที่อาหารที่สมองต้องการข้อมูลจาก http://www.sahavicha.com/?name=knowledge&category=3