รางวัล โรงเรียนที่ประสบผลสำเร็จการพัฒนาภาษาไทย ระดับประเทศ

โพสต์2 ส.ค. 2555 22:28โดยฉิมพลีวิทยา ชัยภูมิ


โรงเรียนฉิมพลีวิทยา ได้รับรางวัล โรงเรียนที่ประสบผลสำเร็จการพัฒนาภาษาไทย ระดับประเทศ
โครงการรักษ์ภาษาไทย เนื่องในวันภาษาไทยแห่งชาติ ปี 2555


 ท่านรองฯ ประภัสสร กลับกลาง รองผู้อำนวยการโรงเรียนฉิมพลีวิทยา รับเกียรติบัตร
 
ณ โรงแรม Star ระยอง ในวันที่ 29 กรกฎาคม 2555นายปริญญา บุญภูมิ ผู้อำนวยการโรงเรียนฉิมพลีวิทยา รับมอบเกียรติบัตร จาก
ดร.มานะ สินธุวงษานนท์ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชัยภูมิ เขต 1
ในการประชุม
ประจำเดือนประจำเดือนสิงหาคม 2555 ของผู้บริหาร ณ โรงแรมชัยภูมิปาร์ค
ในวันที่ 9 สิงหาคม 2555