ครูสอนดี ครูมานัส ปรีมนวงค์

โพสต์6 ก.ค. 2555 03:54โดยluangpipat@gmail.com


โรงเรียนฉิมพลีวิทยา ขอแสดงความยินดี กับ
ครูมานัส  ปรีมนวงค์
ได้รับเลือกเป็น "ครูสอนดี" พุทธศักราช 2555 จังหวัดชัยภูมิ


"สอนดี เห็นผล คนยกย่อง"
ขอให้ท่านจงมุ่งมั่นตั้งใจเพื่อศิษย์ และมีจิตที่เปี่ยมด้วยเมตตา จงเป็นกุศลดลความเจริญก้าวหน้าแก่บ้านเมืองสืบไป