การดำเนินการสอบ O-NET54

โพสต์12 ก.พ. 2555 00:58โดยluangpipat@gmail.com
Gadget ที่คุณเพิ่มไม่ถูกต้อง


โครงการยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน (O-NET) ปีการศึกษา 2554
นักเรียนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 6
ของ โรงเรียนภายในศูนย์พัฒนาคุณภาพมาตรฐานการศึกษา บ้านค่าย หนองไผ่ โนนสำราญ
ระหว่างวันที่ 9-12 กุมภาพันธ์ 2555
ณ โรงเรียนบ้านหมื่นแผ้ว และ โรงเรียนโนนสำราญวิทยา