ข่าวประชาสัมพันธ์


peace corps

โพสต์18 ก.ย. 2555 01:33โดยฉิมพลีวิทยา ชัยภูมิ


  คุณจารี  เกียรติ์สุพิมล  ผู้อำนวยการสร้างเยาวชนเพื่อการพัฒนา
  ลงสำรวจพื้นที่เพื่อนำอาสาสมัครโครงการสร้างเยาวชนเพื่อการพัฒนา จากหน่วยสันติภาพสหรัฐอเมริกา
  Peace Corps of the United States/Thailand
  โดย กำหนดพื้นที่การสำรวจคือ พื้นที่ในความดูแลของ อบต.โนนสำราญ ในวันที่ 14 กันยายน 2555


   การประเมินรอบ 2 ของหน่วยสันติภาพสหรัฐอเมริกา เพื่อพิจารณา รับอาสาสมัครเข้าทำงาน ที่ โรงเรียนฉิมพลีวิทยา ในวันที่ 21 พ.ย. 55ไม่พบ URL ของข้อกำหนด Gadget

รางวัล โรงเรียนที่ประสบผลสำเร็จการพัฒนาภาษาไทย ระดับประเทศ

โพสต์2 ส.ค. 2555 22:28โดยฉิมพลีวิทยา ชัยภูมิโรงเรียนฉิมพลีวิทยา ได้รับรางวัล โรงเรียนที่ประสบผลสำเร็จการพัฒนาภาษาไทย ระดับประเทศ
โครงการรักษ์ภาษาไทย เนื่องในวันภาษาไทยแห่งชาติ ปี 2555


 ท่านรองฯ ประภัสสร กลับกลาง รองผู้อำนวยการโรงเรียนฉิมพลีวิทยา รับเกียรติบัตร
 
ณ โรงแรม Star ระยอง ในวันที่ 29 กรกฎาคม 2555นายปริญญา บุญภูมิ ผู้อำนวยการโรงเรียนฉิมพลีวิทยา รับมอบเกียรติบัตร จาก
ดร.มานะ สินธุวงษานนท์ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชัยภูมิ เขต 1
ในการประชุม
ประจำเดือนประจำเดือนสิงหาคม 2555 ของผู้บริหาร ณ โรงแรมชัยภูมิปาร์ค
ในวันที่ 9 สิงหาคม 2555

ประชุมผู้ปกครองนักเรียน อนุบาล

โพสต์11 ก.ค. 2555 05:11โดยluangpipat@gmail.comโรงเรียนฉิมพลีวิทยา จัดประชุมผู้ปกครองนักเรียน ระดับชั้นอนุบาล 1-2
เพื่อร่วมกันวางแผนจัดการศึกษาในระดับปฐมวัยให้มีคุณภาพมากยิ่งขึ้น
  เมื่อวันที่ 11 กรกฎาคม 2555

ไม่พบ URL ของข้อกำหนด Gadget

ครูสอนดี ครูมานัส ปรีมนวงค์

โพสต์6 ก.ค. 2555 03:54โดยluangpipat@gmail.comโรงเรียนฉิมพลีวิทยา ขอแสดงความยินดี กับ
ครูมานัส  ปรีมนวงค์
ได้รับเลือกเป็น "ครูสอนดี" พุทธศักราช 2555 จังหวัดชัยภูมิ


"สอนดี เห็นผล คนยกย่อง"
ขอให้ท่านจงมุ่งมั่นตั้งใจเพื่อศิษย์ และมีจิตที่เปี่ยมด้วยเมตตา จงเป็นกุศลดลความเจริญก้าวหน้าแก่บ้านเมืองสืบไป

ป้องกันยาเสพติดในสถานศึกษา

โพสต์6 ก.ค. 2555 03:24โดยluangpipat@gmail.com


โครงการ "ป้องกันยาเสพติดในสถานศึกษา"

ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2555

โดย ศูนย์อำนวยการพลังแผ่นดินเอาชนะยาเสพติด

และได้รับเกียรติจากท่าน ... ไพฑูรย์ หาญนอก รอง สวป.สภ.บ้านค่าย    เป็นวิทยากร ถ่ายทอดความรู้ เรื่องยาเสพติดให้กับนักเรียน
ระยะเวลาดำเนินโครงการ เดือน กรกฎาคม 2555


 
 ผ้าป่า เฟสบุ๊ค สัมพันธ์

โพสต์13 เม.ย. 2555 07:43โดยluangpipat@gmail.com

 


โรงเรียนฉิมพลีวิทยา ขอขอบคุณ คณะผ้าป่า "เฟสบุ๊คสัมพันธ์ รำลึกสถาบันศึกษา" ปี 2555
เมื่อวันที่ 13 เมษายน 2555

          นำโดย มุกดา  ขำหินตั้ง ซึ่งเป็นศิษย์เก่าโรงเรียนฉิมพลีวิทยา  โดยเป็นกำลังหลักในการติดต่อประสานงาน เพื่อนๆ พี่ๆ น้องๆ
ชาวฉิมพลีวิทยา ผ่าน Facebook ซึ่งเป็นสื่อออนไลน์ที่ได้รับความนิยมสูงสุด ในขณะนี้ และสามารถรวบรวมสมาชิกของกลุ่มได้กว่า 150 คน จากทุกมุมโลก 
          โรงเรียนฉิมพลีวิทยา ขอให้ผู้มีจิตศรัทธาทุกท่าน จงประสบแต่ความสุข ความเจริญ ทุกประการ ตลอดไป
 

รับสมัครนักเรียนปี 2555

โพสต์28 ก.พ. 2555 17:53โดยluangpipat@gmail.com


ประกาศการรับสมัครนักเรียน ประจำปี 2555
โรงเรียนฉิมพลีวิทยา

1. ชั้นอนุบาลชั้นปีที่ 1  รับสมัครผู้ที่เกิดปี 2550 หรือ ผู้ที่เกิดก่อนวันที่ 16 พฤษภาคม 2551 (4 ปีบริบูรณ์)
2. ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 รับสมัครผู้ที่เกิดปี 2548 หรือผู้ที่เกิดก่อนวันที่ 16 พฤษภาคม 2549 (อายุย่างเข้าปีที่เจ็ด)
3. ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 รับสมัครวันที่ 22-30 มีนาคม 2555 เวลา 08.30-16.30 น. เว้นวันหยุดราชการ
    รายงานตัว 2 เมษายน 2555

การดำเนินการสอบ O-NET54

โพสต์12 ก.พ. 2555 00:58โดยluangpipat@gmail.com

Gadget ที่คุณเพิ่มไม่ถูกต้อง


โครงการยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน (O-NET) ปีการศึกษา 2554
นักเรียนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 6
ของ โรงเรียนภายในศูนย์พัฒนาคุณภาพมาตรฐานการศึกษา บ้านค่าย หนองไผ่ โนนสำราญ
ระหว่างวันที่ 9-12 กุมภาพันธ์ 2555
ณ โรงเรียนบ้านหมื่นแผ้ว และ โรงเรียนโนนสำราญวิทยา
วิทยาลัยนครราชสีมา

โพสต์21 ธ.ค. 2554 01:59โดยluangpipat@gmail.com


วิทยาลัยนครราชสีมา จัดตั้ง โครงการธนาคารขยะรีไซเคิล
ให้กับ โรงเรียนฉิมพลีวิทยา
พิธีเปิด เมื่อวันที่ 27 มกราคม 2555
วิทยาลัยนครราชสีมา จะนำนักศึกษาเข้าค่ายพัฒนา สิ่งแวดล้อม โรงเรียนฉิมพลีวิทยา ในวันที่ 25-27 มกราคม 2555

ภาพ คณะอาจารย์ จากวิทยาลัยนครราชสีมา มาสำรวจพื้นที่
วันที่ 21 ธันวาคม 2554สอบนักธรรมตรี โท เอก

โพสต์15 ธ.ค. 2554 22:57โดยluangpipat@gmail.com

โรงเรียนฉิมพลีวิทยา เป็นศูนย์สอบนักธรรมตรี โท เอก สำหรับนักเรียน ในกลุ่มพัฒนาคุณภาพ มาตรฐาน บ้านค่าย หนองไผ่ โนนสำราญ
วันที่ 16 ธันวาคม 25541-10 of 13