ข่าวประชาสัมพันธ์

 • peace corps   คุณจารี  เกียรติ์สุพิมล  ผู้อำนวยการสร้างเยาวชนเพื่อการพัฒนา   ลงสำรวจพื้นที่เพื่อนำอาสาสมัครโครงการสร้างเยาวชนเพื่อการพัฒนา จากหน่วยสันติภาพสหรัฐอเมริกา   Peace Corps of the ...
  ส่ง 21 พ.ย. 2555 19:46 โดย พิพัฒน์ ตะภา
 • รางวัล โรงเรียนที่ประสบผลสำเร็จการพัฒนาภาษาไทย ระดับประเทศ โรงเรียนฉิมพลีวิทยา ได้รับรางวัล โรงเรียนที่ประสบผลสำเร็จการพัฒนาภาษาไทย ระดับประเทศ โครงการรักษ์ภาษาไทย เนื่องในวันภาษาไทยแห่งชาติ ปี 2555 ท่านรองฯ ประภัสสร กล ...
  ส่ง 26 ก.ย. 2555 08:04 โดย พิพัฒน์ ตะภา
 • ประชุมผู้ปกครองนักเรียน อนุบาล โรงเรียนฉิมพลีวิทยา จัดประชุมผู้ปกครองนักเรียน ระดับชั้นอนุบาล 1-2 เพื่อร่วมกันวางแผนจัดการศึกษาในระดับปฐมวัยให้มีคุณภาพมากยิ่งขึ้น ...
  ส่ง 28 ก.ค. 2555 04:14 โดย ฉิมพลีวิทยา ชัยภูมิ
 • ครูสอนดี ครูมานัส ปรีมนวงค์ โรงเรียนฉิมพลีวิทยา ขอแสดงความยินดี กับ ครูมานัส  ปรีมนวงค์ ได้รับเลือกเป็น "ครูสอนดี" พุทธศักราช 2555 จังหวัดชัยภูม ...
  ส่ง 28 ก.ค. 2555 04:12 โดย พิพัฒน์ ตะภา
 • ป้องกันยาเสพติดในสถานศึกษา โครงการ "ป้องกันยาเสพติดในสถานศึกษา" ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2555 โดย ศูนย์อำนวยการพลังแผ่นดินเอาชนะยาเสพติด และได้รับเกียรติจากท่าน .. ...
  ส่ง 28 ก.ค. 2555 04:18 โดย ฉิมพลีวิทยา ชัยภูมิ
แสดงบทความ 1 - 5 จาก 13 รายการ ดูเพิ่มเติม »

กิจกรรมปี 2559

 • วันแม่แห่งชาติ ปี 2559 โรงเรียนฉิมพลีวิทยา ได้จัดกิจกรรมวันแม่แห่งชาติ ในวันที่ 11 สิงหาคม 2559 ปีการศึกษา 2559 โดยในงานมีการแสดงของนักเรียนมากมาย
  ส่ง 21 ส.ค. 2559 23:28 โดย ฉิมพลีวิทยา ชัยภูมิ
 • การอบรมโครงการ การพัฒนาคุณธรรม จริยธรรมนักเรียน ปี 59 การอบรมคุณธรรม จริยธรรมนักเรียน ปีการศึกษา 2559 ระหว่างวันที่ 14-15 กรกฎาคม 2559 ณ วัดฉิมพลี   ตำบลโนนสำราญ อำเภอเมืองชัยภูมิ จังหวัดชัยภ ...
  ส่ง 16 ก.ค. 2559 22:52 โดย ฉิมพลีวิทยา ชัยภูมิ
 • ประชุมผู้ปกครองนักเรียนภาคเรียนที่ 1/2559 โรงเรียนฉิมพลีวิทยาดำเนินการจัดการประชุมผู้ปกครองนักเรียนตั้งแต่ระดับชั้นอนุบาลปีที่ 1 ถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 ในวันที่ 9 กรกฎาคม 2559ท ...
  ส่ง 11 ก.ค. 2559 01:15 โดย ฉิมพลีวิทยา ชัยภูมิ
 • กิจกรรมโครงการรักษ์ภาษาไทย ปี59 เด็กหญิงคริมา คงเหมือนเพชร นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 และเด็กหญิงรัชมน นิยมชาติ นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 เป็นตัวแทนสำน ...
  ส่ง 11 ก.ค. 2559 01:06 โดย ฉิมพลีวิทยา ชัยภูมิ
 • ครูผู้สอนดีเด่น ปี2559 โรงเรียนฉิมพลีวิทยาขอแสดงความยินดีกับคุณครูที่ได้รับเกียรติบัตร จากคะแนนเฉลี่ยการทดสอบทางการศึกษาแห่งชาติ (O-NET) สูงกว่าระดับประเทศและเขตพื้นที่
  ส่ง 10 ก.ค. 2559 23:47 โดย ฉิมพลีวิทยา ชัยภูมิ
แสดงบทความ 1 - 5 จาก 6 รายการ ดูเพิ่มเติม »

กิจกรรมปี 2558

 • ลูกเสือสำรอง เดินทางไกล 2559 ลูกเสือสำรอง ตั้งแต่ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 ถึง ชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 เดินทางไกล ระยะทางประมาณ 3 กิโลเมตร เพื่อเข้าเรียนรู้ในฐานต ...
  ส่ง 17 ก.พ. 2559 20:01 โดย พิพัฒน์ ตะภา
 • กิจกรรมจากนมโฟร์โมสต์ กิจกรรมดีๆจากนมโฟร์โมสต์ที่มาให้ความสุข และความสนุกสนานแก่นักเรียนพร้อมทั้งแจกเครื่องดื่มโฟร์โมสต์โอเมก้า 3,6,9  เมื่อวันที่ 28 มกราคม 2559 ท ...
  ส่ง 28 ม.ค. 2559 21:53 โดย พิพัฒน์ ตะภา
 • แนะแนวการศึกษาต่อจากวิทยาลัยสารพัดช่างชัยภูมิ กิจกรรมแนะแนวการศึกษาต่อจากวิทยาสารพัดช่างชัยภูมิพร้อมทั้งสอนวิชาชีพให้แก่นักเรียน เมื่อวันที่ 27 มกราคม 2559 ที่ผ่าน
  ส่ง 28 ม.ค. 2559 21:09 โดย พิพัฒน์ ตะภา
 • เข้าค่ายลูกเสือ เนตรนารี 2559  กิจกรรมเข้าค่ายลูกเสือ เนตรนารี ประจำปีการศึกษา 2558 ระหว่างวันที่ 21 ถึง 22 มกราคม 2559 ณ โรงเรียนฉิมพลีวิทยา
  ส่ง 21 ม.ค. 2559 21:13 โดย พิพัฒน์ ตะภา
 • ทัศนศึกษา ณ สวนสัตว์นครราชสีมา จังหวัดนครราชสีมา 2559 โรงเรียนฉิมพลีวิทยานำนักเรียนชั้นอนุบาล 1 ถึงชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 ไปทัศนศึกษา ณ สวนสัตว์นครราชสีมา จังหวัดนครราชสีมา วันท ...
  ส่ง 18 ม.ค. 2559 22:20 โดย พิพัฒน์ ตะภา
 • วันเด็กแห่งชาติ 2559 โรงเรียนฉิมพลีวิทยา จัดงานวันเด็กแห่งชาติ ปี 2559 ให้กับนักเรียน ในวันที่ 8 มกราคม 2559
  ส่ง 12 ม.ค. 2559 18:45 โดย พิพัฒน์ ตะภา
 • สวัสดีปีใหม่2559 คณะครู โรงเรียนฉิมพลีวิทยา จัดงานวันปีใหม่ให้กับนักเรียน โดยในภาคเช้า มีการจับของขวัญภาคบ่าย ให้นักเรียนเข้ากลุ่มร่วมก ...
  ส่ง 30 ธ.ค. 2558 01:03 โดย พิพัฒน์ ตะภา
แสดงบทความ 1 - 7 จาก 27 รายการ ดูเพิ่มเติม »

ลูกเสือสำรองเดินทางไกล 2559

แหล่งเรียนรู้ ฉิมพลีวิทยา

 
  แหล่งเรียนรู้ แท็บเล็ต โรงเรียนฉิมพลีวิทยา
  รวบรวมความรู้ต่างๆ เกี่ยวกับ แท็บเล็ต
  เพื่อส่งเสริมการจัดการเรียนการสอน
  ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1
   รายละเอียดเพิ่มเติม >>
 
   แหล่งเรียนรู้ ประชาคมอาเซียน
   เตรียมตัวเข้าสู่ประชาคมอาเซียน
   ในปี 2558
   รายละเอียดเพิ่มเติม >>     รวบรวมข้อสอบจาก สทศ.
   ข้อสอบ o-net ทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้
   ตั้งแต่ปี 2548-2554
   รายละเอียดเพิ่มเติม >>

Facebook โรงเรียนฉิมพลีวิทยา