ภาพกิจกรรม

คาราวานวิทย์ ชัยภูมิภักดีชุมพล 14-17/6/59

 
   

      

 

   


ภาพกิจกรรม โรงเรียนฉิมพลีวิทยา