ข่าวประชาสัมพันธ์


 • peace corps   คุณจารี  เกียรติ์สุพิมล  ผู้อำนวยการสร้างเยาวชนเพื่อการพัฒนา   ลงสำรวจพื้นที่เพื่อนำอาสาสมัครโครงการสร้างเยาวชนเพื่อการพัฒนา จากหน่วยสันติภาพสหรัฐอเมริกา   Peace Corps of the ...
  ส่ง 21 พ.ย. 2555 19:46 โดย พิพัฒน์ ตะภา
 • รางวัล โรงเรียนที่ประสบผลสำเร็จการพัฒนาภาษาไทย ระดับประเทศ โรงเรียนฉิมพลีวิทยา ได้รับรางวัล โรงเรียนที่ประสบผลสำเร็จการพัฒนาภาษาไทย ระดับประเทศ โครงการรักษ์ภาษาไทย เนื่องในวันภาษาไทยแห่งชาติ ปี 2555 ท่านรองฯ ประภัสสร กล ...
  ส่ง 26 ก.ย. 2555 08:04 โดย พิพัฒน์ ตะภา
 • ประชุมผู้ปกครองนักเรียน อนุบาล โรงเรียนฉิมพลีวิทยา จัดประชุมผู้ปกครองนักเรียน ระดับชั้นอนุบาล 1-2 เพื่อร่วมกันวางแผนจัดการศึกษาในระดับปฐมวัยให้มีคุณภาพมากยิ่งขึ้น ...
  ส่ง 28 ก.ค. 2555 04:14 โดย ฉิมพลีวิทยา ชัยภูมิ
 • ครูสอนดี ครูมานัส ปรีมนวงค์ โรงเรียนฉิมพลีวิทยา ขอแสดงความยินดี กับ ครูมานัส  ปรีมนวงค์ ได้รับเลือกเป็น "ครูสอนดี" พุทธศักราช 2555 จังหวัดชัยภูม ...
  ส่ง 28 ก.ค. 2555 04:12 โดย พิพัฒน์ ตะภา
 • ป้องกันยาเสพติดในสถานศึกษา โครงการ "ป้องกันยาเสพติดในสถานศึกษา" ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2555 โดย ศูนย์อำนวยการพลังแผ่นดินเอาชนะยาเสพติด และได้รับเกียรติจากท่าน .. ...
  ส่ง 28 ก.ค. 2555 04:18 โดย ฉิมพลีวิทยา ชัยภูมิ
 • ผ้าป่า เฟสบุ๊ค สัมพันธ์   โรงเรียนฉิมพลีวิทยา ขอขอบคุณ คณะผ้าป่า "เฟสบุ๊คสัมพันธ์ รำลึกสถาบันศึกษา" ปี 2555 เมื่อวันที่ 13 เมษายน 2555           นำโดย มุกดา  ขำห ...
  ส่ง 28 ก.ค. 2555 04:20 โดย ฉิมพลีวิทยา ชัยภูมิ
 • รับสมัครนักเรียนปี 2555 ประกาศการรับสมัครนักเรียน ประจำปี 2555โรงเรียนฉิมพลีวิทยา1. ชั้นอนุบาลชั้นปีที่ 1  รับสมัครผู้ที่เกิดปี 2550 หรือ ผู้ท ...
  ส่ง 28 ก.พ. 2555 17:55 โดย luangpipat@gmail.com
 • การดำเนินการสอบ O-NET54 โครงการยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน (O-NET) ปีการศึกษา 2554นักเรียนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 6ของ โรงเรียนภายในศูนย์พัฒนาคุณภาพมาตรฐานการศึกษา บ้านค่าย ...
  ส่ง 28 ก.ค. 2555 04:30 โดย ฉิมพลีวิทยา ชัยภูมิ
 • วิทยาลัยนครราชสีมา วิทยาลัยนครราชสีมา จัดตั้ง โครงการธนาคารขยะรีไซเคิล ให้กับ โรงเรียนฉิมพลีวิทยา พิธีเปิด เมื่อวันที่ 27 มกราคม 2555 วิทยาล ...
  ส่ง 28 ก.ค. 2555 04:32 โดย ฉิมพลีวิทยา ชัยภูมิ
 • สอบนักธรรมตรี โท เอก โรงเรียนฉิมพลีวิทยา เป็นศูนย์สอบนักธรรมตรี โท เอก สำหรับนักเรียน ในกลุ่มพัฒนาคุณภาพ มาตรฐาน บ้านค่าย หนองไผ่ โนนสำราญวันที่ 16 ธ ...
  ส่ง 4 ส.ค. 2555 01:50 โดย พิพัฒน์ ตะภา
 • ศน.ประเมิน บุญเสนา โรงเรียนฉิมพลีวิทยา ขอขอบคุณ ศน.ประเมิน บุญเสนา และคณะ ตัวแทน สพป.ชย.1 มาเยี่ยมและให้กำลังใจนักเรียน ที่เข้าร่วมแข่งขัน ...
  ส่ง 4 ส.ค. 2555 01:51 โดย พิพัฒน์ ตะภา
 • ดัชมิลล์ โรงเรียนฉิมพลีวิทยา ขอขอบคุณ บริษัท ดัชมิลล์ จำกัด ที่่นำนมเปรี้ยว มาแจกนักเรียน ทุกคนเมื่อวันที่ 6 ธันวาคม 2554
  ส่ง 4 ส.ค. 2555 01:51 โดย พิพัฒน์ ตะภา
 • ดาวน์โหลดผลการแข่งขันศิลปหัตถกรรม ครั้งที่ 61 ศูนย์เครือข่ายบ้านค่ายฯ  << ดาวน์โหลดผลการแข่งขัน >>-  ดาวน์โหลดผลการแข่งขันตัวแทนศูนย์-  ดาวน์โหลดผลการแข่งขันระดับศูนย์ฯ ลำดับ 1,2,3-  ดาวน์โหลดเกียรติบัตร   
  ส่ง 22 มี.ค. 2556 05:35 โดย พิพัฒน์ ตะภา
แสดงบทความ 1 - 13 จาก 13 รายการ ดูเพิ่มเติม »