กีฬาโรงเรียนขยายโอกาส ปีการศึกษา 2557

โพสต์30 ธ.ค. 2557 01:05โดยฉิมพลีวิทยา ชัยภูมิ
นำนักเรียนเข้าร่วมการแข่งขันกีฬาขยายโอกาสทางการศึกษา ปี 2557 
ณ สถาบันการพลศึกษาจังหวัดชัยภูมิ ใน วันที่ 26 ธันวาคม 2557