ลูกเสือ เนตรนารี เดินทางไกล ปี 2557

โพสต์30 ธ.ค. 2557 01:17โดยฉิมพลีวิทยา ชัยภูมิ
ระยะทางจากโรงเรียนฉิมพลีวิทยา ถึง โรงเรียนกะพี้ดอนขวางวิทยา ระยะทางประมาณ 10 กิโลเมตร  วันที่ 30 ธันวาคม 2557