กิจกรรมวันวิทยาศาสตร์ 2557

โพสต์24 มิ.ย. 2557 03:14โดยฉิมพลีวิทยา ชัยภูมิ
มหกรรมวิชาการ สร้างระบบคิดปลูกจิตวิทยาศาสตร์ 2557  ประธานในพิธี โดย ดร.มานะ  สินธุวงษานนท์
ผอ.สพป.ชย.1  ในวันที่ 19-20 มิถุนายน 2557