พิธีรับตราพระราชทาน บ้านนักวิทยาศาสตร์น้อย

โพสต์13 ส.ค. 2557 18:23โดยพิพัฒน์ ตะภา
   โรงเรียนฉิมพลีวิทยา พิธีรับตราพระราชทาน บ้านนักวิทยาศาสตร์น้อย ประเทศไทย  
ในวันที่ 8 สิงหาคม 2557  ณ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี