ประกวดมาร์ชชิ่งความดีระดับภาคตะวันออกเฉียงเหนือ

โพสต์25 ธ.ค. 2557 03:43โดยฉิมพลีวิทยา ชัยภูมิ
โรงเรียนฉิมพลีวิทยา นำนักเรียนเข้าร่วมแข่งขันมาร์ชชิ่งความดีระดับภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ณ จังหวัดสุรินทร์ ในวันที่ 22 ธันวาคม 2557 และได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2 ซึ่งจะได้เป็นตัวแทนไปแข่งขันในระดับประเทศต่อไป