มาร์ชชิ่งความดีระดับจังหวัด

โพสต์8 ธ.ค. 2557 02:10โดยฉิมพลีวิทยา ชัยภูมิ
โรงเรียนฉิมพลีวิทยา นำนักเรียนเข้าร่วมแข่งขัน มาร์ชชิ่งความดี ณ โรงเรียนอนุบาลชัยภูมิ ในวันที่ 1 ธันวาคม 2557 และได้เป็นตัวแทน ไปแข่งขัน ระดับภาค ในวันที่ 22 ธันวาคม 2557 ต่อไป