นำเสนอห้องสมุด 3D

โพสต์19 ส.ค. 2557 19:15โดยฉิมพลีวิทยา ชัยภูมิ
 โรงเรียนฉิมพลีวิทยา  นำเสนอ ห้องสมุดมีชีวิต ในโรงเรียน (ห้องสมุด 3D) 
ณ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชัยภูมิ เขต 1 วันที่ 20 สิงหาคม 2557