แห่เทียนเข้าพรรษา 2557

โพสต์9 ก.ค. 2557 02:06โดยฉิมพลีวิทยา ชัยภูมิ
นายปริญญา  บุญภูมิ ผู้อำนวยการโรงเรียนฉิมพลีวิทยา นำคณะครูนักเรียน ร่วมประเพณีแห่เทียนเข้าพรรษา 
ประจำปี 2557  ณ วัดโนนสูงสะอาด โดยเข้าร่วมขบวนแห่เทียนกับ อบต.โนนสำราญ ในวันที่ 9 กรกฎาคม 2557