พิธีมอบทุนการศึกษาและผ้าห่มกันหนาว

โพสต์16 ธ.ค. 2557 02:09โดยฉิมพลีวิทยา ชัยภูมิ
ให้แก่นักเรียน โรงเรียนฉิมพลีวิทยา โดย คุณกนกพร คูวิจิตรสุวรรณ ,
คุณพรทิพพา วงศ์สินอุดม, คุณปิ่นอนงค์ ปรีมนวงศ์ ในวันที่ 16 ธันวาคม 2557 โรงเรียนฉิมพลีวิทยา ขอให้ท่านสุขภาพแข็งแรง มีความเจริญก้าวหน้าในหน้าที่การงาน และสมหวังในสิ่งที่ปรารถนาทุกประการเทอญ