ยกระดับผลสัมฤทธิ์ O-NET รายวิชาภาษาอังกฤษ มัธยมศึกษาปีที่ 3 ปีการศึกษา 2557

โพสต์6 ม.ค. 2558 20:29โดยฉิมพลีวิทยา ชัยภูมิ
โครงการยกระดับผลสัมฤทธิ์ O-NET รายวิชาภาษาอังกฤษ มัธยมศึกษาปีที่ 3 ปีการศึกษา 2557 ศูนย์พัฒนาคุณภาพมาตรฐานการศึกษาบ้านค่าย หนองไผ่ โนนสำราญ  โรงเรียนที่เข้าร่วมได้แก่ โรงเรียนฉิมพลีวิทยา โรงเรียนชุมพลสวรรค์วิทยา โรงเรียนโนนสำราญวิทยา โรงเรียนโค้งน้ำตับวิทยาคาร วันที่ 7-8 มกราคม พ.ศ. 2558
ณ โรงเรียนฉิมพลีวิทยา 
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชัยภูมิ เขต 1