ประเมินโรงเรียนส่งเสริมสุขภาพระดับจังหวัด

โพสต์16 ก.ย. 2557 01:53โดยฉิมพลีวิทยา ชัยภูมิ
โรงเรียนฉิมพลีวิทยา รับการประเมินโรงเรียนส่งเสริมสุขภาพระดับทอง ระดับจังหวัด ในวันที่ 16 กันยายน 2557
โดยได้รับความร่วมมือจาก โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพบ้านโนน ตำบลโนนสำราญแสดงความคิดเห็น