ค่ายภาษาอังกฤษ 2557

โพสต์31 ต.ค. 2557 05:54โดยฉิมพลีวิทยา ชัยภูมิ
โรงเรียนจัดค่ายภาษาอังกฤษ ให้กับนักเรียนระดับมัธยมศึกษาตอนต้น โดยความร่วมมือจากอาสาสมัครหน่วยสันติภาพอเมริกา ในวันที่ 29-31 ตุลาคม 2557