กิจกรรมปี 2557


ประชุมผู้ปกครอง เพื่อเตรียมความพร้อมก่อนเปิดภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2558

โพสต์21 มี.ค. 2558 00:19โดยฉิมพลีวิทยา ชัยภูมิ

โรงเรียนฉิมพลีวิทยาจัดประช
ุมผู้ปกครอง เพื่อเตรียมความพร้อมก่อนเปิดภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2558 ในวันที่ 21 มีนาคม 2558
ไม่พบ URL ของข้อกำหนด Gadget

รายงานผลการจัดการศึกษา ปีการศึกษา 2557

โพสต์20 มี.ค. 2558 23:21โดยฉิมพลีวิทยา ชัยภูมิ

โรงเรียนฉิมพลีวิทยา เข้าร่วมการจัดรายงานผลการจัดการศึกษาต่อสาธารณชน ปีการศึกษา 2557 ของ ศูนย์พัฒนาคุณภาพมาตรฐานการศึกษา บ้านค่าย หนองไผ่ โนนสำราญ  เมื่อวันที่ 20 มีนาคม 2558 ณ โรงเรียนโนนสำราญวิทยา


ไม่พบ URL ของข้อกำหนด Gadget

การแข่งขันมาร์ชชิ่งความดี ระดับชาติ

โพสต์16 ก.พ. 2558 22:21โดยฉิมพลีวิทยา ชัยภูมิ


โรงเรียนฉิมพลีวิทยา นำนักเรียนเข้าประกวดมาร์ชชิ่งความดี ระดับชาติ ณ แฟชั่นไอส์แลนด์  ในวันที่ 14 กุมภาพันธ์ 2558  และได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 พร้อม
ทุนการศึกษา 30,000 บาท


ไม่พบ URL ของข้อกำหนด Gadget

ตัวแทนนักเรียนเข้าร่วมการแข่งขันโครงการฟื้นฟูศีลธรรมโลก

โพสต์16 ก.พ. 2558 22:15โดยฉิมพลีวิทยา ชัยภูมิ

ตัวแทนนักเรียนเข้าร่วมการแข่งขันโครงการฟื้นฟูศีลธรรมโลก  ณ วัดพระธรรมกาย 
ในวันที่ 7 กุมภาพันธ์ 2558ไม่พบ URL ของข้อกำหนด Gadget

งานวันเด็ก และ งานปีใหม่ 2558

โพสต์13 ม.ค. 2558 23:25โดยฉิมพลีวิทยา ชัยภูมิ


โรงเรียนฉิมพลีวิทยาจัดงานวันเด็ก และ งานปีใหม่ 2558 ในวันที่ 9 มกราคม 2558
ยกระดับผลสัมฤทธิ์ O-NET รายวิชาภาษาอังกฤษ มัธยมศึกษาปีที่ 3 ปีการศึกษา 2557

โพสต์6 ม.ค. 2558 20:29โดยฉิมพลีวิทยา ชัยภูมิ

โครงการยกระดับผลสัมฤทธิ์ O-NET รายวิชาภาษาอังกฤษ มัธยมศึกษาปีที่ 3 ปีการศึกษา 2557 ศูนย์พัฒนาคุณภาพมาตรฐานการศึกษาบ้านค่าย หนองไผ่ โนนสำราญ  โรงเรียนที่เข้าร่วมได้แก่ โรงเรียนฉิมพลีวิทยา โรงเรียนชุมพลสวรรค์วิทยา โรงเรียนโนนสำราญวิทยา โรงเรียนโค้งน้ำตับวิทยาคาร วันที่ 7-8 มกราคม พ.ศ. 2558
ณ โรงเรียนฉิมพลีวิทยา 
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชัยภูมิ เขต 1ลูกเสือ เนตรนารี เดินทางไกล ปี 2557

โพสต์30 ธ.ค. 2557 01:17โดยฉิมพลีวิทยา ชัยภูมิ

ระยะทางจากโรงเรียนฉิมพลีวิทยา ถึง โรงเรียนกะพี้ดอนขวางวิทยา ระยะทางประมาณ 10 กิโลเมตร  วันที่ 30 ธันวาคม 2557กีฬาโรงเรียนขยายโอกาส ปีการศึกษา 2557

โพสต์30 ธ.ค. 2557 01:05โดยฉิมพลีวิทยา ชัยภูมิ

นำนักเรียนเข้าร่วมการแข่งขันกีฬาขยายโอกาสทางการศึกษา ปี 2557 
ณ สถาบันการพลศึกษาจังหวัดชัยภูมิ ใน วันที่ 26 ธันวาคม 2557

ประกวดมาร์ชชิ่งความดีระดับภาคตะวันออกเฉียงเหนือ

โพสต์25 ธ.ค. 2557 03:43โดยฉิมพลีวิทยา ชัยภูมิ

โรงเรียนฉิมพลีวิทยา นำนักเรียนเข้าร่วมแข่งขันมาร์ชชิ่งความดีระดับภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ณ จังหวัดสุรินทร์ ในวันที่ 22 ธันวาคม 2557 และได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2 ซึ่งจะได้เป็นตัวแทนไปแข่งขันในระดับประเทศต่อไป

พิธีมอบทุนการศึกษาและผ้าห่มกันหนาว

โพสต์16 ธ.ค. 2557 02:09โดยฉิมพลีวิทยา ชัยภูมิ

ให้แก่นักเรียน โรงเรียนฉิมพลีวิทยา โดย คุณกนกพร คูวิจิตรสุวรรณ ,
คุณพรทิพพา วงศ์สินอุดม, คุณปิ่นอนงค์ ปรีมนวงศ์ ในวันที่ 16 ธันวาคม 2557 โรงเรียนฉิมพลีวิทยา ขอให้ท่านสุขภาพแข็งแรง มีความเจริญก้าวหน้าในหน้าที่การงาน และสมหวังในสิ่งที่ปรารถนาทุกประการเทอญ


1-10 of 28