ขนส่งสัญจร สอนน้องใช้รถใช้ถนน

โพสต์14 ส.ค. 2556 04:41โดยฉิมพลีวิทยา ชัยภูมิ

 

โรงเรียนฉิมพลีวิทยาขอขอบคุณ สำนักงานขนส่งจังหวัดชัยภูมิที่มาให้ความรู้เรื่องจราจร
กับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษา ในวันที่ 14 สิงหาคม 2556