สนามจราจรเยาวชนเสริมสร้างจิตสำนึกความปลอดภัย

โพสต์25 มิ.ย. 2556 23:43โดยพิพัฒน์ ตะภา

 
   โครงการสนามจราจรเยาวชนเสริมสร้างจิตสำนึกความปลอดภัย จัดโดย สำนักงานขนส่งจังหวัดชัยภูมิ ร่วมกับ
โรงเรียนฉิมพลีวิทยา โดยมีกิจกรรมที่หลากหลาย เช่น การให้ความรู้เรื่องกฏจราจร ป้ายเตือนจราจร การตอบปัญหา
การปฏิบัติจริง โดยการขี่รถจักรยาน ตามกฏจราจรและป้ายจราจร ผู้เข้ารับการอบรมได้แก่ นักเรียนชั้น ป.4-6
ในวันที่ 25 มิถุนายน 2556
ไม่พบ URL ของข้อกำหนด Gadget