ศึกษาดูงานเศรษฐกิจพอเพียง โรงเรียนบ้านห้วยหว้า

โพสต์8 มิ.ย. 2556 19:38โดยพิพัฒน์ ตะภา

คณะครูโรงเรียนฉิมพลีวิทยา ศึกษาดูงานเรื่อง เศรษฐกิจพอเพียง ที่ โรงเรียนบ้านห้วยหว้า
ได้รับความรู้จาก ท่าน ผอ.ใบบุญ  บุญทน ผู้อำนวยการเชี่ยวชาญ โรงเรียนบ้านห้วยหว้าและคณะ


ไม่พบ URL ของข้อกำหนด Gadget