กีฬาศูนย์ฯ บ้านค่าย หนองไผ่ โนนสำราญ ปี 2556

โพสต์22 พ.ย. 2556 22:06โดยฉิมพลีวิทยา ชัยภูมิ
 กีฬาศูนย์พัฒนาคุณภาพมาตรฐานการศึกษา บ้านค่าย หนองไผ่ โนนสำราญ ปี 2556 
ณ โรงเรียนวังก้านเหลืองดรุณกิจ ระหว่างวันที่ 18-22 พฤศจิกายน 2556