งานศิลปหัตถกรรมระดับชาติ ครั้งที่ 63

โพสต์4 มี.ค. 2557 19:04โดยฉิมพลีวิทยา ชัยภูมิ

โรงเรียนฉิมพลีวิทยานำนักเรียนเข้าร่วมงานศิลปหัตถกรรมแห่งชาติครั้งที่ 63 ณ เซียร์รังสิต และ เมืองทองธานี ในวันที่ 18-20 กุมภาพันธ์ 2557 
โดยมีรายการที่เข้าแข่งขันดังนี้1. โครงงานการออกแบบและเทคโนโลยี ชั้นประถมศึกษา เรือพลังงานฟรี ได้รางวัล เหรียญ ทองแดง
2. โครงงานการออกแบบและเทคโนโลยี ชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น หุ่นยนต์ตัดหญ้า ได้รางวัล เหรียญทองแดง

3. รางวัลทรงคุณค่า obec awards รางวัลผู้อำนวยการสถานศึกษายอดเยี่ยม ด้านวิชาการ 
นายปริญญา  บุญภูมิ ผู้อำนวยการโรงเรียนฉิมพลีวิทยา     ได้รับรางวัลเหรียญทอง
4. รางวัลทรงคุณค่า obec awards รางวัลรองผู้อำนวยการสถานศึกษายอดเยี่ยม ด้านวิชาการ 
นางเยาวภา  กล้าขยัน รองผู้อำนวยการโรงเรียนฉิมพลีวิทยา 
    ได้รับรางวัลเหรียญทอง