เข้าค่ายพักแรม ลูกเสือ 56

โพสต์25 ธ.ค. 2556 00:36โดยฉิมพลีวิทยา ชัยภูมิ
นำนักเรียนเข้าค่ายลูกเสือที่ ค่ายลูกเสือซับประดู่ ระหว่างวันที่ 23-24 ธันวาคม 2556