พิธีปัจฉิมนิเทศ 56

โพสต์24 มี.ค. 2557 00:12โดยฉิมพลีวิทยา ชัยภูมิ
พิธีปัจฉิมนิเทศ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 รุ่นที่ 18 ปี 2556
วันที่ 24 มีนาคม 2557