best practice โรงเรียนในฝัน 2556

โพสต์21 ส.ค. 2556 05:07โดยฉิมพลีวิทยา ชัยภูมิ
การประกวด best practice โรงเรียนในฝัน ปี 2556 ณ โรงเรียนศรีปทุม จ.อุบลราชธานี
มีโครงงานเข้าประกวด 2 รายการ คือ โครงงานลูกประคบสมุนไพร  และ โครงงานหุ่นยนต์ทำงานแทนมนุษย์
เมื่อวันที่ 20 สิงหาคม 2556