เลือกตั้งประธานนักเรียน ปีการศึกษา 2556

โพสต์29 พ.ค. 2556 03:50โดยพิพัฒน์ ตะภา

  การเลือกตั้งประธานนักเรียนปีการศึกษา 2556 เพื่อส่งเสริมประชาธิปไตยให้นักเรียน โดยมีผู้สมัคร
รับเลือกตั้ง 4 คน ผู้มีคะแนนเสียงสูงสุดและได้เป็นประธานนักเรียน คือ เด็กหญิงทิพวรรณ  นพวรรณ