ค่ายสร้างสรรค์พัฒนาคุณภาพเด็กไทย

โพสต์21 มิ.ย. 2556 02:51โดยพิพัฒน์ ตะภา

    กิจกรรมค่ายสร้างสรรค์พัฒนาคุณภาพเด็กไทย ในหัวข้อ  "การศึกษาความเป็นไทยและเอกลักษณ์ชาติไทย" ระหว่างวันที่ 21-22 มิถุนายน 2556 โดย ศน.วัทนาพร ตังอำนวย ศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ สพป.ชัยภูมิ 1 ประธานในพิธี ได้แก่  ดร.มานะ  สินธุวงษานนท์  ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชัยภูมิ 
เขต 1  และวิทยากรตัดกระดาษ ครูณรงค์  ครองเคหา ครูชำนาญพิเศษ โรงเรียนชุมชนบ้านจอก อ.คอนสวรรค์ จ.ชัยภูมิ  ผู้เข้ารับการอบรมได้แก่ นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 โรงเรียนฉิมพลีวิทยา โรงเรียนโค้งน้ำตับวิทยาคาร  โรงเรียนโนนสำราญวิทยา และโรงเรียนชุมพลสวรรค์วิทยา 


ไม่พบ URL ของข้อกำหนด Gadget