วันภาษาไทยแห่งชาติ 2555

โพสต์31 ก.ค. 2555 04:41โดยพิพัฒน์ ตะภา
โรงเรียนฉิมพลีวิทยา จัดกิจกรรมวันภาษาไทยแห่งชาติ ในวันที่ 30 กรกฎาคม 2555