เิดินทางไกลเข้าค่ายพักแรมลูกเสือ ปี 2555

โพสต์17 ธ.ค. 2555 00:37โดยฉิมพลีวิทยา ชัยภูมิ


   โรงเรียนฉิมพลีวิทยา นำนักเรียนเข้าค่ายพักแรม ลูกเสือสามัญ และ สามัญรุ่นใหญ่ ณ ค่ายลูกเสือ P.S.
  อ.ครบุรี  จ.นครรราชสีมา ระหว่างวันที่ 16-17 ธันวาคม 2555
ไม่พบ URL ของข้อกำหนด Gadget