รางวัลโรงเรียนส่งเสริมสุขภาพระดับเพชร

โพสต์27 ธ.ค. 2555 05:50โดยพิพัฒน์ ตะภา
 
โรงเรียนฉิมพลีวิทยา ได้รับรางวัลชนะเลิศ จากการประกวดโรงเรียนส่งเสริมสุขภาพระดับเพชร จาก
สำนักงานสาธารณสุขอำเภอเมืองชัยภูมิ ในวันที่ 26 ธันวาคม 2555
ไม่พบ URL ของข้อกำหนด GadgetComments