เฉลิมพระเกียรติ สมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯ

โพสต์11 ก.ค. 2555 04:53โดยluangpipat@gmail.com


โรงเรียนฉิมพลีวิทยา จัดกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติ สมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯ สยามมกุฎราชกุมาร เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 5 รอบ 28 ก.ค.2555 เมื่อวันที่ 11 กรกฎาคม 2555
ไม่พบ URL ของข้อกำหนด Gadget