กิจกรรมเยี่ยมบ้านนักเรียน

โพสต์21 พ.ค. 2555 18:59โดยluangpipat@gmail.com

           โรงเรียนฉิมพลีวิทยา จัดกิจกรรมเยี่ยมบ้านนักเรียน เพื่อให้ผู้ปกครองและครูประจำชั้น ได้ทำความรู้จัก สร้างความคุ้นเคย พูดคุยปัญหาเกี่ยวกับการเรียน และพฤติกรรมของนักเรียน รวมทั้งรับฟังข้อเสนอแนะจาก ผู้ปกครองในด้านต่างๆ  เพื่อนำมาพัฒนา การจัดการเรียนการสอนของโรงเรียน ให้ดียิ่งขึ้น
โครงการนี้จัดขึ้น ระหว่างวันที่ 19-30 พฤษภาคม 2555