โรงเรียนฉิมพลีวิทยา จัดงานวันแม่แห่งชาติ ปี 2555 ในวันที่ 10 สิงหาคม 2555 โดยมีกิจกรรมที่หลากหลาย ดังนี้การตักบาตร ข้าวสารอาหารแห้งพิธีลงนามถวายพระพร โดยท่านผู้อำนวยการ ปริญญา บุญภูมิ


ถวายพานพุ่ม โดย ตัวแทนนักเรียน ตัวแทนครู ตัวแทนผู้ปกครอง และผู้อำนวยการ

การแสดงของนักเรียน


ลูก กราบแม่ เพื่อแสดงความรักที่มีต่อกัน


แม่กับลูก ร้องเพลงค่าน้ำนม อิ่มอุ่น เรารักแม่ ร่วมกัน


ตัวแทนนักเรียนแสดงความกตัญญูู ระลึกพระคุณ พ่อครู แม่ครู


ตัวแทนแม่ ซึ่งเป็นผู้ปกครองของนักเรียน กล่าวแสดงความรู้สึกในฐานะแม่ของนักเรียน


ท่านรอง ประภัสสร กลับกลาง กล่าวแสดงความรู้สึกในฐานะ แม่ครูไม่พบ URL ของข้อกำหนด Gadget