ค่ายคุณธรรม วัดสันตินานาชาติ

โพสต์1 มิ.ย. 2555 02:52โดยluangpipat@gmail.com


เข้าค่ายคุณธรรม ณ วัดสันตินานาชาติ จ.ชัยภูมิ เมื่อวันที่ 28-30 พ.ค.2555 นักเรียนที่เข้าอบรม ได้แก่ นักเรียนระดับชั้น ป.4-6  และ ม.1-3






ไม่พบ URL ของข้อกำหนด Gadget