เศรษฐกิจพอเพียง ปี 2555

โพสต์25 พ.ย. 2555 06:05โดยพิพัฒน์ ตะภา

    โรงเรียนฉิมพลีวิทยา เก็บเกี่ยวผลผลิต ข้าว จากการทำนาปี ตามโครงการพัฒนาแหล่งเรียนรู้
   ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ปีการศึกษา 2555
ไม่พบ URL ของข้อกำหนด Gadget