ภาษาอังกฤษนอกเวลา Extraclass

โพสต์24 ส.ค. 2555 23:59โดยฉิมพลีวิทยา ชัยภูมิ


  โรงเรียนฉิมพลีวิทยาจัดกิจกรรมการเรียนภาษาอังกฤษนอกเวลา Extraclass ให้กับนักเรียนระดับชั้น ป.1-6 และ ม.1-3  วัตถุประสงค์เพื่อให้นักเรียนได้ฝึกฝนทักษะการเรียนรู้ภาษาอังกฤษ ส่งเสริมการพัฒนาทางด้านร่างกาย อารมณ์ สังคม สติปัญญา และเรียนรู้วัฒนธรรมไทยและวัฒนธรรมสากลของชาวต่างชาติ ป.1-6 จัดในวันเสาร์ที่ 25 สิงหาคม 2555

ไม่พบ URL ของข้อกำหนด Gadget