แข่งขันศิลปหัตถกรรมนักเรียน ปี 2555 ศูนย์ฯบ้านค่าย หนองไผ่ หนองสำราญ

โพสต์27 มิ.ย. 2555 03:34โดยluangpipat@gmail.comโรงเรียนฉิมพลีวิทยา เข้าร่วมการแข่งขันเพื่อคัดเลือกตัวแทนนักเรียน ระดับศูนย์ฯ
เพื่อเป็นตัวแทนแข่งขันระดับเขตพื้นที่การศึกษา
เมื่อวันที่ 19 มิถุนายน 2555