พิธีปิดกิจกรรมการเรียนภาษาอังกฤษนอกเวลา extraclass

โพสต์29 ก.ย. 2555 02:22โดยฉิมพลีวิทยา ชัยภูมิ

 พิธีปิดกิจกรรมการเรียนการสอนภาษาอังกฤษนอกเวลา ซึ่งระยะเวลาดำเนินการ 9 สัปดาห์ เริ่มดำเนินการ
 ตั้งแต่วันที่ 28 ก.ค.ถึง 25 ก.ย.2555 พิธีปิดจัดขึ้นในวันที่ 29 ก.ย.2555 โดยมี แขกผู้มีเกียรติเข้าร่วมหลายท่าน
 ได้แก่ นายก อบต.โนนสำราญ  ผู้ใหญ่บ้านงิ้ว บ้านโนน ทุกหมู่ ผู้ปกครอง ซึ่งการดำเนินงานสำเร็จลุล่วงไปด้วยดี
 นักเรียนได้รับความรู้จากครูต่างประเทศ อีกทั้งสามารถนำมาปรับใช้ ในการเรียนได้เป็นอย่างดี