กีฬาศูนย์ฯ บ้านค่าย หนองไผ่ โนนสำราญ ปี 2555

โพสต์27 ธ.ค. 2555 06:12โดยพิพัฒน์ ตะภา
 

โรงเรียนฉิมพลีวิทยา เข้าร่วมแข่งขันกีฬาศูนย์พัฒนาคุณภาพมาตรฐานการศึกษา บ้านค่าย หนองไผ่ โนนสำราญ
ณ โรงเรียนไตรราษฎร์สามัคคีวิทยา ในวันที่ 27 ธันวาคม 2555

ไม่พบ URL ของข้อกำหนด Gadget