แห่เทียน 55

โพสต์31 ก.ค. 2555 04:45โดยพิพัฒน์ ตะภา

    โรงเรียนฉิมพลีวิทยา ร่วมกับ อบต.โนนสำราญ จัีดงานแห่เทียนเข้าพรรษา ปี 2555
    ในวันที่ 31 กรกฎาคม 2555