กิจกรรมปี 55


มหกรรมการศึกษาสู่สาธารณชน

โพสต์19 มี.ค. 2556 00:58โดยฉิมพลีวิทยา ชัยภูมิ

   
 ศูนย์ฯ บ้านค่าย หนองไผ่ โนนสำราญ จัดงานมหกรรมการศึกษาสู่สาธาณชน
 ณ โรงเรียนอนุบาลบ้านค่ายหมื่นแผ้ว  ในวันที่ 19 มีนาคม  2556 

ไม่พบ URL ของข้อกำหนด Gadget

ประเพณีบุญเดือนสาม ปี 2556

โพสต์28 ก.พ. 2556 20:38โดยฉิมพลีวิทยา ชัยภูมิ

 

 งานประเพณีบุญเดือนสาม ประจำปี 2556 ในวันที่ 1-2 กุมภาพันธ์ 2556
ไม่พบ URL ของข้อกำหนด Gadget

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียนระดับชาติ ครั้งที่ 62 ปี 2555

โพสต์13 ก.พ. 2556 23:11โดยฉิมพลีวิทยา ชัยภูมิ

 
โรงเรียนฉิมพลีวิทยา เข้าร่วมการแข่งขันงานศิลปหัตถกรรมนักเรียนระดับชาติ ครั้งที่ 62 ซึ่งมีรายการแข่ง 2 รายการคือ
1.โครงงานหุ่นยนต์ ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น
2.การขับร้องเพลงสากล
(หญิง) ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 ไม่พบ URL ของข้อกำหนด Gadget

กีฬาโรงเรียนขยายโอกาสทางการศึกษา ปี 2555

โพสต์13 ก.พ. 2556 22:03โดยพิพัฒน์ ตะภา

 

โรงเรียนฉิมพลีวิทยา เข้าร่วมงานกีฬาโรงเรียนขยายโอกาสทางการศึกษา อ.เมือง จ.ชัยภูมิ ปี 2556
ในวันที่ 8 กุมภาพันธ์ 2556ไม่พบ URL ของข้อกำหนด Gadget

วันเด็กแห่งชาติ 2556

โพสต์13 ม.ค. 2556 01:27โดยพิพัฒน์ ตะภา

 

โรงเรียนฉิมพลีวิทยา จัดงานวันเด็กแห่งชาติ ปี 2556 ในวันที่ 11 มกราคม 2556
ไม่พบ URL ของข้อกำหนด Gadget

กีฬาศูนย์ฯ บ้านค่าย หนองไผ่ โนนสำราญ ปี 2555

โพสต์27 ธ.ค. 2555 06:12โดยพิพัฒน์ ตะภา

 

โรงเรียนฉิมพลีวิทยา เข้าร่วมแข่งขันกีฬาศูนย์พัฒนาคุณภาพมาตรฐานการศึกษา บ้านค่าย หนองไผ่ โนนสำราญ
ณ โรงเรียนไตรราษฎร์สามัคคีวิทยา ในวันที่ 27 ธันวาคม 2555

ไม่พบ URL ของข้อกำหนด Gadget


รางวัลโรงเรียนส่งเสริมสุขภาพระดับเพชร

โพสต์27 ธ.ค. 2555 05:50โดยพิพัฒน์ ตะภา

 
โรงเรียนฉิมพลีวิทยา ได้รับรางวัลชนะเลิศ จากการประกวดโรงเรียนส่งเสริมสุขภาพระดับเพชร จาก
สำนักงานสาธารณสุขอำเภอเมืองชัยภูมิ ในวันที่ 26 ธันวาคม 2555
ไม่พบ URL ของข้อกำหนด Gadgetเิดินทางไกลเข้าค่ายพักแรมลูกเสือ ปี 2555

โพสต์17 ธ.ค. 2555 00:37โดยฉิมพลีวิทยา ชัยภูมิ   โรงเรียนฉิมพลีวิทยา นำนักเรียนเข้าค่ายพักแรม ลูกเสือสามัญ และ สามัญรุ่นใหญ่ ณ ค่ายลูกเสือ P.S.
  อ.ครบุรี  จ.นครรราชสีมา ระหว่างวันที่ 16-17 ธันวาคม 2555
ไม่พบ URL ของข้อกำหนด Gadget

วันพ่อแห่งชาติ 5 ธันวามหาราช

โพสต์5 ธ.ค. 2555 18:04โดยฉิมพลีวิทยา ชัยภูมิ


   

โรงเรียนฉิมพลีวิทยา เข้าร่วมพิธีจุดเทียนชัย ถวายพระพร เนื่องในวันพ่อแห่งชาติ 5 ธันวาคม 2555
ณ อบต.โนนสำราญ

ไม่พบ URL ของข้อกำหนด Gadget

เศรษฐกิจพอเพียง ปี 2555

โพสต์25 พ.ย. 2555 06:05โดยพิพัฒน์ ตะภา


    โรงเรียนฉิมพลีวิทยา เก็บเกี่ยวผลผลิต ข้าว จากการทำนาปี ตามโครงการพัฒนาแหล่งเรียนรู้
   ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ปีการศึกษา 2555
ไม่พบ URL ของข้อกำหนด Gadget

1-10 of 25