กีฬาโรงเรียนขยายโอกาส

โพสต์12 ธ.ค. 2554 22:54โดยluangpipat@gmail.com

คณะครูและนักเรียนเข้าร่วม กีฬาโรงเรียนขยายโอกาส อำเภอเมืองชัยภูมิ  โรงเรียนฉิมพลีได้รับเกียรติให้แสดงพิธีเปิดงาน
 เมื่อวันที่ 9 ธันวาคม 2554