มหกรรมวิทยาศาสตร์ 54

โพสต์5 ก.ย. 2554 21:07โดยluangpipat@gmail.com
กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาตร์
โรงเรียนฉิมพลีวิทยา
 
โดย
นายปริญญา บุญภูมิ ผู้อำนวยการโรงเรียน
นางประภัสสร  กลับกลาง รองผู้อำนวยการโรงเรียน
นายยุทธกานต์  นาคหมื่นไวย หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาตร์
 
จัดงานวันวิทยาศาตร์ เมื่อวันที่ 31 สิงหาคม 2554
 
โดยมีกิจกรรมที่หลากหลาย ได้แก่
    1.การส่งเสริมวิทยาศาสตร์การกีฬา โดยได้รับความร่วมมือจาก ชูเกียรติ  หนูสลุง นักกีฬาฟุตบอลทีมชาติไทย และนักฟุตบอลจากประเทศ กานา 2 ท่าน
    2. การร้องเพลงวันวิทยาศาสตร์ โดยนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2
    3. การสาธิตหุ่นยนต์ บังคับ ,กู้ภัย และลอยกระทง โดย วิทยาลัยเทคนิคชัยภูมิ
    4. การแข่งขันเครื่องบินพับกระดาษ
    5. การแข่งขันจรวดขวดน้ำ
    6. การแสดงนิทรรศการของกลุ่มสาระการเรียนรู้ทั้ง 8 กลุ่มสาระ
    7. การส่งเสริมวิทยาศาสตร์เพื่อสุขภาพ โดย โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลโนนสำราญ
 
 

มหกรรมวิทย์ 54