โครงการโรงเรียนสุขภาวะ โรงเรียนแม่ข่าย

โพสต์14 มี.ค. 2555 00:32โดยluangpipat@gmail.comโรงเรียนฉิมพลีวิทยา เข้าร่วมโครงการโรงเรียนสุขภาวะ
โรงเรียนแม่ข่าย ณ โรงเรียนสุนทรวัฒนา
วันที่ 14 มีนาคม 2555

โดยนำเสนอ เรื่อง การเรียนรู้แบบบูรณาการกับธนาคารขยะรีไซเคิล
และนำนักเรียน เข้าร่วมแสดงผลงาน
บุคลากรที่เข้าร่วมได้แก่
นางประภัสสร  กลับกลาง  รองผู้อำนวยการโรงเรียนฉิมพลีวิทยา
คุณครูพีรยา  บำเหน็จพันธ์ 
คุณครูฑิชา  วรแสง
และนักเรียนชันมัธยมศึกษาปีที่ 1-2

140354-โรงเรียนสุขภาวะ โรงเรียนแม่ข่าย