ภาพกิจกรรมเกษียณครูรัชต์ภรณ์

โพสต์29 ก.ย. 2554 03:58โดยluangpipat@gmail.com

งานเกษียณอายุราชการ
ครูรัชต์ภรณ์  คล่องแคล่ว
28 กันยายน 2554
 
 

ภาพกิจกรรมงานเกษียณอายุราชการครูรัชต์ภรณ์ คล่องแคล่ว


ภาพเก่าเล่าอดีตกับครูรัชต์ภรณ์ คล่องแคล่ว

 
 เพลงคุณครูรัชต์ภรณ์  คล่องแคล่ว
 
ċ
luangpipat@gmail.com,
29 ก.ย. 2554 20:20
Ć
rachaporn.mp3
(4069k)
luangpipat@gmail.com,
29 ก.ย. 2554 20:07