โครงการเศรษฐกิจพอเพียง

โพสต์18 พ.ย. 2554 03:02โดยluangpipat@gmail.com

เกี่ยวข้าว 18 พ.ย.54


การเก็บเกี่ยวข้าว ตามโครงการเศรษฐกิจพอเพียง โรงเรียนฉิมพลีวิทยา
วันที่ 18 พฤศจิกายน 2554